Звіт директора


Звіт

директора  державного навчального закладу

 «Коломийський професійний ліцей сфери послуг» Квартюк Н.С.

 про результати діяльності навчального закладу за 2015-2016 н.р.

 на зборах трудового колективу ліцею 24.06.2016 року

 

У відповідності до нормативних документів про освіту, кожного року керівник навчального закладу має за обов’язок прозвітувати перед колективом про свою діяльність за звітній період.

Як директор ліцею, у своїй діяльності протягом звітного періоду керувалася статутом ліцею, колективним договором, посадовими обов’язками директора, законодавством України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника професійно-технічного навчального закладу.

Тому дозвольте зупинитись на основних напрямках моєї роботи та діяльності всього колективу в тому числі учнівського у співпраці з батьківською громадськістю.

У навчальному році, що закінчився, колектив ліцею працював над виконанням головного завдання – здобуття учнями робітничої професії, обов’язкової та повної загальної освіти, як цього вимагає ст. 33 Конституції України закон про «Освіту», «Про професійно-технічну освіту».

Цей навчальний рік був дещо не простим, бо починаючи з червня місяця почались невиплати зарплати та  інших платежів через органи держказначейства. Тому планувати господарську діяльність було вкрай важко.

На початку навчального року в ліцеї навчалось 586 учнів. Підготовка велась за 8-а інтегрованими професіями. Всі випускники отримують дві суміжні професії. Підготовка за професіями здійснюється згідно Державних стандартів. Коло обов’язків директора навчального закладу має як виконавський так і організаторський, координуючий характер. Назву частину з них. Впродовж навчального року здійснювався внутрішній контроль за навчальним процесом, перевірялась плануюча документація, журнали майстрів в/н та викладачів. Результати контролю розглядались на інструктивно-методичних нарадах. Постійно ведеться моніторинг якості знань учнів:

 • діагностичні контрольні роботи;
 • директорські контрольні роботи.

Результати обговорюються на засіданнях методичних об’єднань, інструктивно-методичних нарадах, педрадах.

Відвідала згідно графіка уроки теоретичного та виробничого навчання.

У 2015-2016 н.р. проведено 6 засідань педагогічної ради, 39 нарад при директору, 12 інструктивно-методичних нарад, оперативні наради з керівниками структурних підрозділів, на яких проводили короткотермінове планування, розглядали і приймали рішення з різних питань життєдіяльності ліцею.

Об’єднуючи ці зусилля план виробничої діяльності за 2015-2016 н.р. виконано в повному обсязі. Продовжується і нарощується випуск корисної продукції:

 • продаж продуктових, промислових товарів;
 • роботи для потреб ліцею;
 • виготовлення та реалізація виробів побутового використання;
 • випічка.

Не найгірша результативність на конкурсі кращий за професією:

 • штукатур; лицювальник-плиточник – 4 місце.

Розклад занять складався на початок кожного семестру, враховуючи вихід груп на виробничу практику.

Перелік предметів, кількість годин відповідає типовим навчальним планам та базисній структурі. Перелік предметів у навчальних планах згруповані за видами соціально-гуманітарної, природничо-матеріальної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.                Кількість годин у робочому навчальному плані на предмети загальноосвітньої підготовки відповідає вимогам Державного стандарту загальноосвітньої середньої освіти.

Робочі навчальні програми із загальноосвітньої та професійної підготовки складено із урахуванням змін у відповідній галузі виробництва.

Облік навчальної роботи ведеться в журналах, які відповідають вимогам Інструкції з ведення журналів (Наказ № 59 від 26.01.11). Результати олімпіад бажають бути значно кращими, тому назву тільки кращі.

–    креслення 10 місце;

 • охорона праці 16 місце;
 • економіка 8 місце.

Навчальний заклад постійно бере активну участь в обласному конкурсі технічної творчості серед учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Педагогічний колектив ліцею у 2013-2014р. працював над вирішенням методичної теми: «Формування іміджу сучасного професійно-технічного навчального закладу». Викладачі та майстри в/н  брали участь в обласних семінарах.

Працює  «Школа молодого майстра», «Школа молодого педагога», «Школа передового досвіду».

В ліцеї 8 методичних комісій. Відповідно до плану роботи, систематично проводились засідання методичних комісій.

На даний час в ліцеї працюють 32 майстри в/н, 27 викладачів, 2 вихователі, 3 керівники гуртка. Всі вони мають відповідну фахову освіту.

 • 17 викладачів вищої категорії;
 • 7 «старший викладач»;
 • 3 майстри виробничого навчання мають педагогічне звання 2 категорії

У 2015-2016 н.р. курси підвищення кваліфікації пройшли 26 педагогічних працівників та 16 педагогічних працівників успішно пройшли атестацію. Всі ці ділянки добре будуть працювати, коли людина буде вихована, тому найважливіше завдання сьогодення є створення відповідних умов для вільного розвитку особистості.

Важливий виховний потенціал закладений в проведенні відкритих виховних заходів класними керівниками, майстрами в/н, вихователями та бібліотекарем.

За 2015-2016 н.р. було проведено 10 відкритих виховних годин:

З метою реалізації творчих здібностей учнів в ліцеї працюють 4 гуртки художньої самодіяльності (вокальний юнаків та дівчат, танцювальний, театр-мініатюр «Галатея»), 2 спортивних (Волейбол, атлетизм), а також гурток технічної творчості та клуб любителів книги, в яких залучено 360 учнів, що становить 62% від загальної кількості учнів. Учні ліцею брали участь в обласних оглядах художньої самодіяльності, конкурсах, фестивалях, зокрема:

 • Звичаїв та обрядів – 2 місце;
 • «Пісенний вернісаж» –  1 місце;
 • Художньої фотографії – 2 місце;
 • Правовиховна робота – 2 місце;

Щомісячно проводяться дні профілактики правопорушень, на які запрошуються працівники правоохоронних органів.

Виховний вплив на учня здійснюється за відповідною схемою. Для цього в ліцеї розроблений « Перелік заходів виховного впливу на учня з метою попередження злочинів та правопорушень», проводиться тиждень правових знань.

Важливу роль у виховному процесі відіграє бібліотека. В обласному конкурсі бібліотекарів отримали гран-прі за естетичне оформлення бібліотеки.

У бібліотеці проводилися тематичні виставки та заплановані виховні години.

Бібліотечний фонд складає 22641книга, а саме: художня література – 3678 книг, підручники із загальноосвітніх предметів -8741, із загально-професійних  предметів  – 10222. Послугами бібліотеки користуються 98 педагогічних  працівників  та 401 учень. У бібліотеці є доступ до мережі Інтернет, картотека.                          Організація харчування в навчальному закладі здійснюється відповідно до ст.5 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року  № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих  закладах» та наказу ліцею від 04.09.2015 р. №124 «Про організацію харчування учнів ліцею».

У 2015- 2016 н.р. в закладі  було забезпечено гарячим харчуванням 320 учнів, що становить 55% від контингенту.

У ліцеї діє гуртожиток на 120 місць. В даний час проживає 105 учнів. Для покращення умов проживання учнів у гуртожитку придбано твердий інвентар, холодильні установи, електроплити. В гуртожитку обладнано кімнати гігієни, санвузли, телевізійну та виховательську кімнати. Учні мають змогу готуватися до занять, проводити дозвілля в кімнатах самопідготовки.

       Традиційно проводиться робота з батьками. У вересні і березні проводилися загальноліцейні  батьківські збори за участю працівників соціальних служб міста та району. Неодноразово батьківський комітет надавав  матеріальну допомогу ліцею для придбання інструментів та матеріалів, для організації і покращення  навчально-виробничого процесу. Дирекція ліцею злагоджено співпрацює з батьківським комітетом з метою забезпечення належних умов для навчання, проживання учнів у гуртожитку та їх активного відпочинку.

 За цей навчальний рік було зроблено:

 1. Санітарний стан майстерень.
 2. Санітарний стан території.
 3. Майстерня електриків.
 4. Конференц-зал.
 5. Майстерня операторів комп’ютерного набору.
 6. Вікна пластикові 310 каб., каб. заступника з ВР.
 7. Гуртожиток: поміняно вікна і підвіконники на суму 4096 грн;
 8. Вхід в навчальний заклад.
 9. Санітарні кімнати для учнів.

DSCF1027 DSCF1028  DSCF1035 DSCF1030

DSCF1040 DSCF1047 DSCF1060

Leave a comment

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *