Звіт директора Коломийського професійного ліцею сфери послуг


 iio ss

У відповідності до нормативних документів про освіту, кожного року як керівник навчального закладу маю за обов’язок прозвітувати перед колективом про свою діяльність. У своїй роботі протягом звітного періоду я керувалася статутом ліцею, колективним договором, посадовими обов’язками директора, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника професійно-технічного навчального закладу.

У відповідності до вимог нормативних документів, навчально-виробничий процес в ліцеї ґрунтується на принципах гуманістичної особистісно-орієнтованої педагогіки, демократизму, незалежності від політичних, громадських, релігійних об’єднань, спільній діяльності педагогічних працівників, учнів, слухачів, батьків, колективів підприємств, установ та організацій.

Організація діяльності педагогічного колективу ліцею щодо забезпечення навчально-виробничого процесу здійснюється відповідно до плану роботи ліцею на навчальний рік, який є первинним документом, що визначає основні напрямки діяльності ліцею і проблеми, над якими працюватиме колектив у поточному навчальному році.

У навчальному році колектив ліцею працював над виконанням головного завдання – здобуття учнями робітничої професії, обов’язкової та повної загальної освіти, як цього вимагає ст. 33 Конституції України, закон «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту».

На початку навчального року в ліцеї навчалось 602 учня (21 група) Згідно з державним замовленням на 1 – й курс набрали 10 груп. Підготовка велась за 8-ми професіями. За результатами першого семестру 12 учнів отримували підвищену стипендію. Всі випускники отримують дві суміжні професії. Підготовка за професіями здійснюється згідно Державних стандартів. Коло обов’язків директора навчального закладу має, як виконавський так і організаторський, координуючий характер. Впродовж навчального року здійснювався внутрішній контроль за навчальним процесом, перевірялась плануюча документація, журнали майстрів в/н та викладачів. Результати контролю розглядались на інструктивно-методичних нарадах. Постійно ведеться моніторинг якості знань учнів:

–         діагностичні контрольні роботи;

–         директорські контрольні роботи.

Результати обговорюються на засіданнях методичних об’єднань, інструктивно-методичних нарадах, педрадах.

У 2013-2014 н.р. проведено 6 засідань педагогічної ради, 39 нарад при директору, 12 інструктивно-методичних нарад, оперативні наради з керівниками структурних підрозділів на яких проводила короткотермінове планування, розглядали і приймали рішення з різних питань життєдіяльності ліцею.

І. Виробнича діяльність

Об’єднуючи ці зусилля план виробничої діяльності за 2013 н.р. виконано в повному обсязі. Продовжується і нарощується випуск корисної продукції:

–         продаж продуктових, промислових товарів;

–         роботи для потреб ліцею;

–         виготовлення та реалізація виробів побутового використання;

–         випічка.

Не найгірша результативність на конкурсах кращий за професією:

–         кращі – кухарі – 5 місце серед 8 училищ

офіціанти – 3 місце.

–         перукарі – майстри «Кращий за професією» у 2013р. ІІ місце.

–         штукатур; лицювальник-плиточник – 4 місце із 4 училищ.

–         проведено обласний семінар з професії  «Штукатур».

 

ІІ. Навчальна діяльність

Перелік предметів, кількість годин відповідає типовим навчальним планам та базисній структурі. Перелік предметів у навчальних планах згруповані за видами соціально-гуманітарної, природничо-математичної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.

Кількість годин у робочому навчальному плані на предмети загальноосвітньої підготовки відповідає вимогам Державного стандарту загальноосвітньої середньої освіти.

Робочі навчальні програми із загальноосвітньої та професійної підготовки складено із урахуванням змін у відповідній галузі виробництва.

Облік навчальної роботи ведеться в журналах, які відповідають вимогам Інструкції журналів (Наказ № 59 від 26.01.11). Результати олімпіад бажають бути значно кращими, тому назву тільки кращі.

–         креслення 6 місце, викладач Германюк С.С.

–          охорона праці 10 місце, викладач Селезінка Г.М.

Непогані результати показали учні з англійської мови :

1 курс 74 бали із 130

2 курс 60 балів із 130.

З довідки про стан вивчення організації і проведення державної підсумкової атестації станом на 01 червня 2014р. відзначено про організованість та оперативне проведення державної підсумкової атестації.

При підготовці до атестаційної експертизи систематизовано навчально-методичного забезпечення предметів загальноосвітніх дисциплін.

ІІІ. Методична робота

Методична робота в ліцеї спрямована на підвищення ефективності навчально-виховного процесу через вдосконалення професійної й педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання, диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу, апробацію й впровадження інноваційних форм та методів навчання. Основною формою методичної роботи є організація діяльності предметних методичних комісій.

Першочерговим завданням при організації методичної роботи в ліцеї є створення цілісної системи взаємопов’язаних заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації кожного викладача та майстра виробничого навчання.

Методичний кабінет здійснює постійний моніторинг стану навчально-методичної роботи педагогічного колективу ліцею, забезпечує її координацію і контроль, надає всебічну допомогу педпрацівникам в підвищенні їх професійної, педагогічної майстерності.

Педагогічний колектив ліцею у 2013-2014р. працював над вирішенням методичних проблем. «Формування іміджу сучасного професійно-технічного навчального закладу». Викладачі та майстри брали участь в обласних семінарах.

До реалізації завдань навчально-методичної роботи активно залучаються педагоги, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками  методичних комісій, творчих груп, наставниками молодих викладачів та майстрів в/н. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. Брали активну участь у роботі обласних та ліцейних  методичних комісіях, засіданнях, конференціях, педагогічних читаннях.

На базі нашого ліцею проводився обласний семінар заступників директора з навчальної роботи та обласний семінар психологів.

В ліцеї працює:

–         «Школа молодого майстра» – керівник Колодій О.І.;

–         «Школа молодого педагога»  – керівник Щербатюк М.М.;

–          «Школа передового досвіду»  – керівник  Осачук С.М.;

–          творча група викладачів та майстрів виробничого навчання «Я – стиліст», керівник майстер виробничого навчання  Біла М.А.;

–         творча група з професії «Кухар; Офіціант», керівник Чабан О.П.;

В ліцеї активно працюють 7 методичних комісій викладачів та майстрів в/н. Педпрацівники постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації. За звітний період пройшли курси підвищення кваліфікації всі педагоги, навчання яких планувалося; проводилось стажування майстрів виробничого навчання на підприємствах міста.

На даний час в ліцеї працює  73 кваліфікованих педагогічних працівників:

–         18 викладачів вищої категорії;

–         7 викладачів мають педагогічне звання «старший викладач»;

–          3 майстри виробничого навчання – педагогічне звання «майстер ІІ категорії»

Педагоги ліцею йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів.

  1. VI. Виховна робота

Всі ці ділянки добре будуть працювати, коли людина буде вихована, тому найважливіше завдання сьогодення є створення вільного розвитку особистості.

Навчальний рік розпочато з адаптації учнів нового набору. До 9 учнів сиріт долучились ще 9 тому психолог, класні керівники, майстри в/н взяли під особисту опіку категорію цих дітей.

Важливий виховний потенціал закладений в проведенні відкритих виховних заходів класними керівники, майстрами в/н, вихователями та бібліотекарем.

Було проведено 10 відкритих виховних годин:

«День Вчителя» (Каралаш М.Д.)

«День студента» (Чобанюк Ю.В.)

«Голодомор у нашій пам’яті назавжди» (Стефек О.І.)

«Новорічні вітання» (Лабачук Г.Є.)

«День Валентина» (Ткаченко О.В.)

«Великдень» (Семенюк Т.Р.)

«Чорнобильська трагедія» (Осачук С.М.)

«День Матері» (Михайлюк Н.П.)

«От де, люде, наша слава, слава України»  (Місюра І.І.)

«Протидія торгівлі людьми» (Ровенчук Н.І.)

З метою реалізації творчих здібностей учнів в ліцеї працюють 4 гуртки художньої самодіяльності (вокальний юнаків та дівчат, танцювальний, театр-мініатюр «Галатея»), 2 спортивних (волейбол, атлетизм), а також гурток технічної творчості та клуб любителів книги, в яких залучено 360 учнів, що становить 62% від загальної кількості учнів. Учні ліцею брали участь в обласних оглядах художньої самодіяльності, конкурсах, фестивалях, зокрема:

–          Конкурс звичаїв та обрядів – 2 місце;

–          Конкурс вокалістів «Пісенний вернісаж», де в номінації «Світовий хіт» зайняли 1 місце та «Сучасна українська пісня» – 3 місце;

–          Конкурс художньої фотографії в номінації «Тварини»-1місце та «Портрет»-3 місце;

–          Конкурс стіннівок, присвячений 200- річчю від дня народження Т.Г.Шевченка -3 –місце;

–          В обласному конкурсі-фестивалі аматорських колективів присвяченого 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка отримали 9 призових місць.

В ліцеї створено банк даних соціально незахищених категорій, зокрема дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування (20), дітей-інвалідів (9), дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей(139), постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (5). Діти-сироти, та позбавлені батьківського піклування отримують усі необхідні соціальні виплати та пільги, передбачені законодавством.

В закладі створена структура учнівського самоврядування. Керівним органом є учнівська рада,  до якої входять старости груп, голова ради гуртожитку, яку очолює  учениця 2 курсу Ткачук Лідія.  Рада  співпрацює з адміністрацією ліцею, педагогічним колективом .

Важливу роль у виховному процесі відіграє бібліотека. В обласному конкурсі бібліотекарів отримали гран-прі за естетичне оформлення бібліотеки.

У бібліотеці проводилися тематичні виставки та заплановані виховні години деякі проводилися спільно з вихователями гуртожитку.

Бібліотечний фонд складає 22641 найменувань книг, в тому числі художня література – 3678; підручники із загальноосвітніх предметів -8741, із загально-професійних  предметів -10222. Послугами бібліотеки користуються 98 педагогічних  працівників  та 401 учень. У бібліотеці є доступ до мережі Інтернет , картотека  підручників.

Організація харчування в навчальному закладі здійснюється відповідно до ст.5 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року  №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих  закладах» та наказу по ліцею від 04.09.2013 р. №124 «Про організацію харчування учнів ліцею».

У 2013- 2014 н.р в закладі  було забезпечено гарячим харчуванням 320 учнів, що становить 55% від контингенту.

У ліцеї діє гуртожиток на 120 місць. В даний час проживає 105 учнів. Для покращення умов проживання учнів у гуртожитку придбано твердий інвентар, холодильні установи, електроплити на суму 35000 грн. В гуртожитку обладнано кімнати гігієни, санвузли, телевізійну, виховательську. Учні мають змогу готуватися до занять , проводити дозвілля в кімнатах самопідготовки.

  1. V. Забезпечення ліцею кваліфікованими кадрами та доцільність їх розстановки.

Загальна чисельність працюючих складає 108 чоловік. Педагогічний колектив складає 32 майстри  в/н  і 27 викладачів, 2 вихователі і 3 керівники гуртків. Всі викладачі мають відповідну фахову освіту. За останні роки відбувається оновлення педагогічного колективу молодими спеціалістами і це радує, тому що молодь має перейняти досвід старших колег і впроваджувати все нове, прогресивне, не боятися експериментувати.

  1. VI. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників.

Всі учні ліцею отримують стипендію. За рішенням стипендіальної ради  учням виплачується матеріальна допомога та премії за участь в олімпіадах, конкурсах  професійної майстерності, спортивних змаганнях, за активну участь в громадському житті ліцею та інше. Медичне обслуговування учнів ліцею здійснюється медичним працівником.  Зі сторони дирекції забезпечено виконання умов колективного договору: курсова підготовка, стажування, виплати працівникам допомоги на оздоровлення, матеріальна допомога, премії, встановлення доплат, тощо. Виплата премій відбувається згідно «Положення про преміювання працівників ліцею».

VII. Співпраця з батьківською громадськістю.

      Традиційно проводиться робота з батьками. У вересні і березні проводилися загальноліцейні  батьківські збори за участю працівників соціальних служб міста та району. Неодноразово батьківський комітет надавав  матеріальну допомогу ліцею, зокрема для придбання інструментів та матеріалів для організації і покращення  навчально-виробничого процесу. Дирекція ліцею злагоджено співпрацює з батьківським комітетом з метою забезпечення належних умов для навчання, проживання учнів у гуртожитку та їх активного відпочинку.

VIII. Господарська діяльність.

–          Приведено в порядок навчальні майстерні та територію ліцею;

–          Зроблено благоустрій території: вхід до ліцею викладено тротуарною бруківкою.

–          Відповідно до сучасних вимог зроблено:

–          1. Кабінет майстрів виробничого навчання;

–          2. Майстерня сантехніків;

–          3. Майстерня штукатурів;

–          4. Майстерня операторів комп’ютерного набору;

–          5. Конференцзал;

–          З метою енергозбереження встановили пластикові двері (вхід в майстерні, вхід в ліцей);

–          В навчальних кабінетах замінено вікна на пластикові;

–          Проведена система опалення: у виробничих майстернях, в актовому залі, спортивному залі, в кімнаті для майстрів;

  1. Гуртожиток:

–          Всі вікна та двері на третьому поверсі поміняно на пластикові;

–          Зроблено ремонт виховательської та телевізійної кімнати;

–          Проведено капітальний ремонт сходової;

Висновки

Умови, що закладені в договорі, як правило, виконуються. Боргів перед фондами, організаціями ліцей  не має. Звіти про роботу нашого закладу здаються вчасно. На жаль, не все задумане вдалося реалізувати. Лише спільними зусиллями зможемо зробити, щоб професійний розвиток трудового потенціалу нашого навчального закладу був адекватний проблемам української економіки і тим вимогам, які ставить перед нами суспільство.

Ми і далі будемо шукати свій шлях, ширше пропагувати наші справи та досвід, підвищувати якість підготовки кваліфікованих робітників.

Leave a comment

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *