Звіт директора ДНЗ «Коломийський професійний ліцей сфери послуг» Квартюк Наталії Стахівни 2016-2017 н.р.


Вступ

Організація діяльності педагогічного колективу ліцею щодо забезпечення навчально-виробничого процесу здійснюється відповідно до плану роботи ліцею на навчальний рік, який є первинним документом, що визначає основні напрямки діяльності ліцею і проблеми, над якими працюватиме колектив у поточному навчальному році.

У навчальному році колектив ліцею працював над виконанням головного завдання – здобуття учнями робітничої професії, обов’язкової та повної загальної освіти, як цього вимагає ст. 33 Конституції України, закон «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту».

На початку навчального року в ліцеї навчалось 580 учнів.  Згідно з державним замовленням на 1-й курс набрали 320 учнів. Державне замовлення з набору учнів ліцей виконав. Підготовка велась за 8-ми професіями. Підготовка за професіями здійснюється згідно Державних стандартів. Впродовж навчального року здійснювався внутрішній контроль за навчальним процесом, перевірялась плануюча документація, журнали майстрів в/н та викладачів. Результати контролю розглядались на інструктивно-методичних нарадах. Постійно ведеться моніторинг якості знань учнів:

 • діагностичні контрольні роботи;
 • директорські контрольні роботи.

Результати обговорюються на засіданнях методичних об’єднань, інструктивно-методичних нарадах, педрадах.

У 2016-2017 н.р. проведено 7 засідань педагогічної ради, 11 інструктивно-методичних нарад, оперативні наради з керівниками структурних підрозділів, на яких проводила короткотермінове планування, розглядали і приймали рішення з різних питань життєдіяльності ліцею.

 

Виробнича діяльність

Об’єднуючи ці зусилля план виробничої діяльності за 2016-2017 н.р. виконано на 122,6%. Продовжується і нарощується випуск корисної продукції:

 • продаж продуктових, промислових товарів;
 • роботи для потреб ліцею;
 • виготовлення та реалізація виробів побутового використання;
 • випічка.

Не найгірша результативність на конкурсах кращий за професією:

 • «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» – 4 місце;

«Перукар» – 3 місце;

 • «Штукатур; Лицювальник-плиточник» – 4 місце.

Навчальний заклад співпрацює із фірмою «Естель». У 2016-2017 н.р. проведено семінари з професії «Перукар; Візажист» з участю цієї фірми.

Почалась співпраця з німецькою професійною школою в Берліні.

 

Навчальна діяльність

Перелік предметів, кількість годин відповідає типовим навчальним планам та базисній структурі. Перелік предметів у навчальних планах згруповані за видами соціально-гуманітарної, природничо-математичної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки.

Кількість годин у робочому навчальному плані на предмети загальноосвітньої підготовки відповідає вимогам Державного стандарту загальноосвітньої середньої освіти.

Робочі навчальні програми із загальноосвітньої та професійної підготовки складено із урахуванням змін у відповідній галузі виробництва.

При атестації навчального закладу нам вказали на недостатню видавничу діяльність. Ми врахували ці зауваження і цього навчального року викладач фізики Лабачук Г.Є. підготувала методичні рекомендації «Зв’язок фізики та професії», які рекомендовано до друку рішенням навчально-методичної ради НМК ПТО в Івано-Франківській області.

 

Методична робота

Методична робота в ліцеї спрямована на підвищення ефективності навчально-виховного процесу через вдосконалення професійної й педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання, диференціацію та індивідуалізацію навчального процесу, апробацію й впровадження інноваційних форм та методів навчання. Основною формою методичної роботи є організація діяльності предметних методичних комісій.

Методичний кабінет здійснює постійний моніторинг стану навчально-методичної роботи педагогічного колективу ліцею, забезпечує її координацію і контроль, надає всебічну допомогу педпрацівникам в підвищенні їх професійної, педагогічної майстерності.

Викладачі та майстри брали участь в обласних семінарах.

До реалізації завдань навчально-методичної роботи активно залучаються педагоги, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками  методичних комісій, творчих груп, наставниками молодих викладачів та майстрів в/н. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо.

В ліцеї активно працюють 6 методичних комісій викладачів та майстрів в/н. Педпрацівники постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації. За звітний період пройшли курси підвищення кваліфікації всі педагоги, навчання яких планувалося; проводилось стажування майстрів виробничого навчання на підприємствах міста.

На даний час в ліцеї працює  73 кваліфікованих педагогічних працівників:

 • 16 викладачів вищої категорії;
 • 7 викладачів мають педагогічне звання «старший викладач»;
 • 5 майстрів виробничого навчання – педагогічне звання «майстер ІІ категорії»

Педагоги ліцею йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів.

 

    Виховна робота

    Всі ці ділянки добре будуть працювати, коли людина буде вихована, тому найважливіше завдання сьогодення є створення вільного розвитку особистості.

Навчальний рік розпочато з адаптації учнів нового набору.

Важливий виховний потенціал закладений в проведенні відкритих виховних заходів класними керівники, майстрами в/н, вихователями та бібліотекарем.

Було проведено 15 відкритих виховних годин. Працює 6 гуртків, в який займаються 360 учнів, що становить 62% від загальної кількості учнів. Учні ліцею брали участь в обласних оглядах художньої самодіяльності, конкурсах, фестивалях, зокрема:

 • Конкурс звичаїв та обрядів – 1 місце;
 • Конкурс вокалістів «Пісенний вернісаж» – 2 місце;
 • Конкурс стіннівок, присвячений 160 – річчю від дня народження І. Франка -3 місце;
 • В обласному конкурсі «Бурштинове намисто» – 3 місце;
 • У звіті художньої самодіяльності – 2 місце.

Велике значення в навчальному закладі приділяється фізичному вихованню підростаючого покоління. Наші учні беруть участь в спортивних змаганнях:

– волейбол – 4 місце;

– баскетбол – 3 місце;

– футбол – 4 місце.

В ліцеї створено банк даних соціально незахищених категорій, зокрема дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського піклування (14), дітей-інвалідів (9), дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей(139), постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС (5). Діти-сироти, та позбавлені батьківського піклування отримують усі необхідні соціальні виплати та пільги, передбачені законодавством.

Всі учні ліцею отримують стипендію. За рішенням стипендіальної ради  учням виплачується матеріальна допомога та премії за участь в олімпіадах, конкурсах  професійної майстерності, спортивних змаганнях, за активну участь в громадському житті ліцею та інше. Медичне обслуговування учнів ліцею здійснюється медичним працівником.  Зі сторони дирекції забезпечено виконання умов колективного договору: курсова підготовка, стажування, виплати працівникам допомоги на оздоровлення, матеріальна допомога, премії, встановлення доплат, тощо. Виплата премій відбувається згідно «Положення про преміювання працівників ліцею».

      Традиційно проводиться робота з батьками. У вересні і березні проводилися загальноліцейні  батьківські збори за участю працівників соціальних служб міста та району. Неодноразово батьківський комітет надавав  матеріальну допомогу ліцею, зокрема для придбання інструментів та матеріалів для організації і покращення  навчально-виробничого процесу. Дирекція ліцею злагоджено співпрацює з батьківським комітетом з метою забезпечення належних умов для навчання, проживання учнів у гуртожитку та їх активного відпочинку.

Господарська діяльність.

 • Приведено в порядок навчальні майстерні та територію ліцею
 • Зроблено: фойє ліцею, столярну майстерню, косметичні ремонти на четвертому та п’ятому поверсі в гуртожитку;
 • Почали робити нову майстерню перукарів та фойє на другому поверсі;

Умови, що закладені в договорі, як правило, виконуються. Боргів перед фондами, організаціями ліцей  не має. Звіти про роботу нашого закладу здаються вчасно. На жаль, не все задумане вдалося реалізувати. Лише спільними зусиллями зможемо зробити, щоб професійний розвиток трудового потенціалу нашого навчального закладу був адекватний проблемам української економіки і тим вимогам, які ставить перед нами суспільство.

Ми і далі будемо шукати свій шлях, ширше пропагувати наші справи та досвід, підвищувати якість підготовки кваліфікованих робітників.

 

Плани на майбутнє

 1. Впровадження нових форм співробітництва ліцею і підприємств – замовників кадрів.
 2. Здійснення експериментальної діяльності з впровадження в навчально-виробничий процес дуальної системи навчання, вивчення міжнародного досвіду.
 3. Співробітництво з підприємствами – замовниками кадрів з метою зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення майстерень сучасним обладнанням, приладами та інструментами, придбання комп’ютерної техніки.
 4. Ліцензування нових професій.
 5. Пошук нових форм учнівського самоврядування, залучати молодь до участі в управлінні освітнім процесом, в організації дозвілля учнів.
 6. IMG_20170626_121929  IMG_20170626_124509 IMG_20170626_125723 IMG_20170626_130314 IMG_20170626_131614

Leave a comment

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *